Kiinteistömerkintä

Turvallisuuskilvet kuuluvat Merkintätalon erikoisosaamisen piiriin. Kilvet ovat Valtioneuvoston päätöksen nro 976/944 mukaiset ja noudattavat SFS ISO 3864 standardia.

Kilpiä saa muovisina, tarroina sekä jälkivalaisevina.